INFORMACJA "RODO" - "TERRA TOUR" KRAKÓW

+ 48 12 294 61 20
Biuro Turystyczne "Terra Tour" Kraków
pl
cn
ru
es
it
en
sl
Przejdź do treści

INFORMACJA "RODO"

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
 • Aministratorem danych Klientów, Partnerów i Kontrahentów Spółki  "TERRA TOUR" Sp z o.o.,  jest:
  • "TERRA TOUR" Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie ul.: Cieszyńska 12/1-2, kod pocztowy: 30-015 Kraków. strona internetowa: www.terratour.pl
  • "TERRA TOUR Sp z o.o. prowdzi swoją działalność zgodnie z ustawą turystyki oraz swoim statusem.
 • Wszelkie uwagi i zapytania można kierować listownie na powyższy adres, ewentulanie drogą elektroniczną na adres: terrabiuro@terratour.pl.,  telefonicznie: +48 012 294 61 20.
 • Wszystkie dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://terratour.pl; zakładka: KONTAKT.

2. JAKIE PRAWA WOBEC SPÓLKI "TERRA TOUR" MA KLIENT, PARTNER I KONTRAHENT?
 • Klient, Partner, Kontrahent ma prawo:
  • dostępu do swoich danych,
  • ich sprostowania, gdy są niezgodne,
  • wniesienia sprzeciwu do przetwarzonych danych,
  • do cofnięcia udzielonych zgód, upoważnień,
  • do uzyskania kopii danych,
  • do usunięcia danych.

3. DLA KOGO SKIEROWANA JEST INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH?
 • Powyższa informacja skierowana jest do Klientów, Partnerów i Kontrahentów Spółki "TERRA TOUR" Sp z o.o. w Krakowie.

4. JAKIE DANE PRZETWARZA SPÓŁKA „TERRA TOUR”?
 • "TERRA TOUR" Sp z o.o. przetwarza dane powierzone lub udostępnione do przetwarzania przez Klientów, Partnerów i Kontrahentów w celu prawidłowiego wykonania usług świadczonych przez Spółkę i wypełnnienia zobowiązań wynikających z umowy współpracy.
 • Klient, Partner, Kontrahent powierzając, udostępniając dane  Spółce "TERRA TOUR" potwierdza, że poinformował swoich klientów i inne osoby fizyczne, iż podaje ich dane do wiadomości Spółki "TERRA TOUR" w Krakowie.

5. W JAKIM CELU SPÓŁKA "TERRA TOUR" PRZETWARZA DANE?
 • "TERRA TOUR" Sp z o.o. przechowuje i przetwarza dane jedynie w celu  prawidłowiego wykonania usług świadczonych przez Spółkę i wypełnnienia zobowiązań wynikających z umowy współpracy.
 • "TERRA TOUR" Sp z o.o. nie przetwarza danych nie związanych z wykonaniem usług świadczonych przez Spółkę i nie wynikających z umów współpracy z Klientami, Partnerami i Kontrahentami.

6. JAK DŁUGO SPÓŁKA "TERRA TOUR" PRZETWARZA DANE?
 • Okres przetwarzania danych wynika z czasu trwania konkretnej usługi świadczonej przez Spółkę lub zobowiązań wynikających z umowy współpracy.
 • Po okresie wykonania usługi dane zostają przekazane do archiwum, gdzie przechowywane są przez 5 lat.

7. GDZIE SPÓŁKA "TERRA TOUR" PRZESYŁA DANE W CELU ICH PRZETWARZANIA?
 • Spółka "TERRA TOUR" współpracuje z podmiotami (np. hotelami, pensjonatami) wobec Klienta, Kontrahenta, którzy świadczą usługę na jego rzecz.
 • Jeśli podmiot może w ramach realizacji umowy uzyskać wgląd do danych Klienta, Partnera, Kontrahenta, wówczas "TERRA TOUR" zawiera z tymi podmiotem umowę gwarantującą ochronę danych osobowych.
 • Klient, Partner, Kontrahent zawsze może uzyskać wgląd w część porozumienia odnośnie ochrony swoich danych zawarte między "TERRA TOUR" Sp z o.o.  i podmiotami świadczącymi usługi na jego rzecz.
rodo
Wróć do spisu treści